04. 06. 2011.

Mini kartice

Žigove je moguće upotrebljavati na najrazličitije načine. Jedan od njih je i ovaj. Mini kartice koje se daruju u različitim prilikama. Na njih možete upisati poruku onome kome ju darujete.