20. 08. 2012.

Put putujem

U posljednje vrijeme nastalo je dosta novih crteža, skica i putnih zabilješki. Ovo su neke od njih.